WWW.FIDULINK.COM > Uslovi i odredbe

UVJETI

OPĆI UVJETI - PRODAJA - KORIŠTENJE

 

 1. Svrha i opseg

1.1. Ovi Opći uslovi prodaje i upotrebe namijenjeni su upravljanju komercijalnim odnosima između " FIDULINK " komercijalni operater: Suxys Ltd, kompanija 12706886, LEI: 9845007DF5742FC5K830, IDST KOD: 0HZJ4VL4ECFQ (  Linkovi: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Sjedište: Wenlock Road, N17GU, London, Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo, e-mail: info@fidulink.com, telefon; +44 (0) 20 32 89 59 99  ("FIDULINK") ( ' FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" Svi domeni i poddomeni domene .FIDULINK.com ») i njegovih klijenata (" Klijent "). Na osnovu ovih Opštih komercijalnih uslova, FIDULINK će pružati kupcu razne usluge poput osnivanja kompanija (" Društvo ") i određene povezane dodatne usluge (" Dodatne usluge »), kao i pomoć u otvaranju računa kod banaka ili nebankarskih pružalaca finansijskih usluga (" Otvaranje računa ili bankarstvo Uvod »).

1.2. Ovi Opšti komercijalni uslovi čine sastavni dio bilo kojeg ugovora zaključenog između KLIJENT et FIDULINK digitalnim potpisom obrasca FIDULINK, bilo da je potpisan na mreži putem provjere valjanosti naloga na platformi FIDULINK ili na papiru (" Ugovor "). Sklapanjem ugovora sa FIDULINK-om, kupac prihvata ove Opšte komercijalne uslove. Popis cijena i popis usluga dostupni su na web stranicama FIDULINK.

1.3. Svi ostali opći uslovi koji odstupaju, proturječe ili dopunjuju ove Opšte komercijalne uslove bit će isključeni iz bilo kojeg Ugovora, osim ako se klijent i FIDULINK drugačije izričito pismeno ne dogovore.

1.4. U slučaju sukoba između ovih Opštih komercijalnih uslova i bilo kojeg Ugovora, odredbe Ugovora će imati prednost nad ovim Općim komercijalnim uslovima. U slučaju sukoba možete se obratiti našoj službi za upravljanje sukobima na: odvjetnik [@] fidulink.com

1.5. FIDULINK zadržava pravo izmjene Općih uvjeta u bilo kojem trenutku s trenutnim učinkom. Kupac će biti obaviješten o ovim izmjenama obavještenjem objavljenim na FIDULINK.com. Klijent će smatrati da je izmjene odobrio, osim ako FIDULINK ne dobije pismeni prigovor u vezi s tim u roku od četiri sedmice od datuma obavještenja.

 1. Sadržaj i opseg usluga

Osnivanje i upravljanje preduzećem i dodatne usluge

2.1. FIDULINK može klijentu pružiti uslugu osnivanja kompanije u jurisdikcijama navedenim na listi objavljenoj na web lokaciji FIDULINK ( www.fidulink.com ) ili njegove platforme (Internet, mobilna aplikacija ili aplikacija za tablete, IOS aplikacija, Android aplikacija). FIDULINK takođe može organizovati pružanje dodatnih usluga, bilo putem povezanih kompanija sa FIDULINK-om ili trećih lica, kao što je imenovanje fiducijarnih direktora, fiducijarnih akcionara, računa trgovca na Internetu, logotipa kompanije, žiga kompanije, žiga kompanije, punomoći, overe i apostiliranje na dokumentima, zahtjev za dozvole, zahtjev za odobrenje, traženje prostora, traženje osoblja, traženje partnera i bilo koje druge usluge koje FIDULINK i KLIJENT smatraju korisnim za stvaranje ili osnivanje kompanije klijenta. Izraz "pridružene kompanije" znači, u odnosu na FIDULINK, podružnicu ili holding kompaniju FIDULINK-a ili bilo koju drugu podružnicu ovog holding kompanije, advokate, računovođe, advokate, notare i druge agente FIDULINK-a.

2.2. Sve dodatne usluge će se pružati na osnovu posebnog sporazuma između klijenta i odgovarajućeg pružaoca dodatnih usluga, osim pečata, pečata i logotipa, overenog overe i apostila. 

2.3. Sljedeće je uključeno u registraciju paketa kompanija: 4 dioničara, 2 direktora, dodatni dioničari ili direktori moraju biti podložni fakturiranju za registraciju, ovisno o nadležnosti.

Bankovni račun i predstavljanje banke i novčanik 

2.3. FIDULINK na zahtjev može pomoći klijentu u vezi sa bankarskim ili finansijskim uvođenjem, otvaranjem računa kod banke, platne institucije, finansijske institucije ili nebankarskog pružatelja usluga, dobavljača novčanika, (" Banka ili institucija "). U tom kontekstu, FIDULINK može ponuditi klijentu listu objekata, ali klijent je taj koji je odgovoran za izbor poslovnog objekta pod uslovom da prihvati osnivanje i uskladi klijenta i njegovu kompaniju, podružnicu, podružnicu, prodajnog predstavnika ured (dobar položaj, aktivnosti, podrška, prostorije itd.). Kupac može odabrati objekt sa liste objekata koje pruža FIDULINK ili neovisni objekat (samo na zahtev i bez ikakvih garancija da preduzeće prihvata otvaranje računa kompanije klijenta) u okviru dva zahteva i odbijanja kupac i / ili banke i / ili ustanove). Uspješna primjena dodatnih usluga poput kreditnih kartica, čekova ili pristupa Internet bankarstvu nije zajamčena i nudi se takva kakva jest i bez garancije. Usluga se može koristiti samo u pravne svrhe utvrđene važećim zakonom, a kupac se obvezuje da će pružiti sve informacije u vezi sa svojom aktivnošću i porijeklom svojih sredstava, kao i sva druga pitanja ili informacije koje traži ustanova ili FIDULINK.

2.4 SUXYS Ltd i FiduLink.com ne nude nijednu uslugu Novčanik ili E-novčanik, usluge Novčanika ili E-novčanika prisutne na web lokaciji www.FiduLink.com i / ili poddomene i domene drugih brendova usluga je SUXYS International Limited . Kupac prihvaća da se ni pod kojim okolnostima i bilo koje vrste ne može okrenuti protiv FiduLink.com ili SUXYS Ltd s obzirom na vezu za registraciju i prijavu na web stranici FiduLink.com. Kupac oslobađa FiduLink.com i SUXYS Ltd od svih krivičnih gonjenja u slučaju spora s ustanovama ili drugim finansijskim ili bankarskim institucijama za koje je na njegov zahtjev dobio uvod iz svojih ustanova.

 1. Pravo odbijanja usluga

FIDULINK.com i / ili SUXYS Ltd zadržava pravo da odbije sve ili dio usluga koje nudi Klijentu bez razloga i objašnjenja i ni pod kojim okolnostima ne može biti odgovoran za ovo odbijanje. Povrat novca se ne može odobriti u slučaju odbijanja usluga od strane FIDULINK-a. Ako vam usluga bude odbijena, možete kontaktirati naš pravni odjel na: director@fidulink.com. 

 1. Legalni savjet

Iako se FIDULINK trudi pružiti istinite i tačne informacije o svim svojim uslugama, jurisdikcijama, pravnim oblicima preduzeća, porezima i ostalim informacijama u vezi sa osnivanjem preduzeća, ne pruža savjete ili informacije u vezi sa (Oporezivanje fizičke osobe, Oporezivanje pravnog lica, Offshore skupština, on-shore-offshore skupština, oslobođenje od poreza za pojedince i kompanije) Kao takav, klijent prihvaća i potvrđuje da nije dobio pravni ni porezni savjet od FIDULINK-a ili SUXYS Ltd-a ili od lokalnih FIDULINK-ovih agenata (pravnika, pravnika, računovođa , Agenti) ili bilo koja druga institucija ili fizičko ili pravno lice u vezi sa FIDULINK ili SUXYS Ltd. Odgovornost klijenta je osigurati da dobije sve potrebne pravne i porezne savjete u vezi sa osnivanjem i radom Kompanije, te osigurati da aktivnosti ne krše zakon bilo koje nadležne jurisdikcije. Kupac prihvaća i obvezuje se osigurati dobro pravno, fiskalno i administrativno ponašanje svoje kompanije. 

 1. Pravni ciljevi

Klijent garantira da neće koristiti bilo koje pravo dodijeljeno Ugovorom u nezakonite, opscene, nemoralne ili klevetničke svrhe i neće na bilo koji način diskreditirati FIDULINK. Klijent ni pod kojim okolnostima ne sme koristiti ili kombinovati ime FIDULINK-a i FIDULINK-ovih agenata, u celini ili delimično, u komercijalne svrhe. Tamo gdje je to moguće, FIDULINK zadržava pravo da sarađuje sa bilo kojim službenim istražnim organom u slučaju navoda o kršenju protiv Klijenta. 

 1. Pranje novca i dubinska pažnja

Klijent će dostaviti FIDULINK-u sve informacije koje ovaj smatra potrebnim kako bi osigurao da se Kompanija pridržava važećih zakona o borbi protiv pranja novca i dubinske analize. Odgovornost kupca je osigurati da su podaci dani FIDULINK-u tačni. Klijent takođe izjavljuje FIDULINK-u da roba ili sredstva unesena u Kompaniju ne predstavljaju, direktno ili indirektno, prihod od krivičnog dela ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti. Kako bi omogućio FIDULINK-u da ispuni svoje zakonske obveze, klijent će FIDULINK-a u potpunosti i brzo obavještavati o bilo kojoj promjeni koja se tiče ekonomskog korisnika, dioničara i direktora kompanije. Ekonomski korisnici koje naznači Klijent fizički ili digitalno će potpisati „obrazac“ ili „elektronski obrazac“ u skladu sa ugovorom. Klijent će bez odlaganja obavijestiti FIDULINK o prirodi aktivnosti svoje kompanije, a svaka promjena bit će predmet prethodnog pismenog sporazuma FIDULINK-a. Klijent i dioničari i drugi korisnici kompanije moraju izvršiti provjeru identiteta u roku od 30 dana od stvaranja kompanije rješenjem www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite ili Lite + Minimum certifikata. Provjera identiteta obavezna je za sve korisnike. Kupac će morati izvršiti AML i KYC provjeru rješenjem www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite or Lite + certifikat minimum). 

 1. Obaveze klijenta

Pružanje prateće dokumentacije u vezi sa dubinskom analizom može, posebno i bez iscrpnosti, obuhvaćati: ovjerene originalne kopije ličnih dokumenata, dokaz o adresi stariji od 3 mjeseca, referentna pisma banke, ovjerene originalne kopije dokumenata kompanija, kao i kao i originali ovjerenih prijevoda, ako je primjenjivo, javnobilježničko ovjeravanje, apostili i drugi digitalni certifikat (IDST WORLD). Bilo koja potvrda mora biti izvedena u skladu sa zahtevima odgovarajuće jurisdikcije i u skladu sa svim uputstvima kompanije FIDULINK. Klijent je dužan dostaviti dokumente potrebne za ispunjavanje obaveza dubinske provjere prije početka usluga FIDULINK-a i njegovih agenata, advokata, računovođa, pravnika, lokalnih agenata.

 1. Naknade i uslovi plaćanja

Uglavnom

8.1. Kupac se obavezuje da će platiti naknadu koju traži FIDULINK prilikom naručivanja svog kompanijskog paketa. Raspored naknada za FIDULINK pojavljuje se na popisu naknada objavljenom na web stranici FIDULINK (www.fidulink.com ) i njegove platforme. Pored troškova navedenih na web mjestu, Klijent priznaje da mora nadoknaditi sve nastale troškove, uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove nastale tokom sazivanja ili sudjelovanja na sastancima direktora, dioničara ili sekretara, troškove sazivanja ili prisustvo na bilo kojoj vanrednoj generalnoj skupštini Kompanije, troškovi u vezi sa pripremom bilo kojeg prosljeđivanja obavještenja ili izjave i svi drugi slični troškovi. FIDULINK započinje fazu izvršenja tek nakon primitka pune naknade.
Sve naknade i naknade plaćaju se u valuti koju je odredio FIDULINK, dostupne valute su GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (Tečaj zasnovan na valuti EUR) . Kupac nije ovlašten zadržavati naknade i troškove zbog prigovora koji se odnose na bilo koju uslugu, garanciju ili odgovornost. Isto tako, ovim se isključuje svako pravo kupca na put. FiduLink.com redovno ažurira kurs na svojim veb lokacijama i na raznim pijacama i mobilnim aplikacijama.

8.2 Plaćanje Bitcoin-om. FIDULINK prihvaća plaćanja u bitcoinima u eurima kao valuti razmjene. Klijent prihvaća da plaćanje može biti podložno prilagodbi u slučaju naglog pada kripto-imovine. FIDULINK zadržava pravo odbiti plaćanje u Bitcoin-u.

8.3 Plaćanje u Ethereumu. FIDULINK prihvaća plaćanja u Ethereumu s eurima kao valutom razmjene. Klijent prihvaća da plaćanje može biti podložno prilagodbi u slučaju naglog pada kripto-imovine. FIDULINK zadržava pravo odbiti plaćanje u Ethereumu.

8.4 Western Union plaćanje. FIDULINK prihvata Western Union plaćanja u eurima kao valutu prenosa. Kupac se slaže snositi troškove Western Union-a. FIDULINK zadržava pravo da ne odbije plaćanje putem Western Union-a. Dostupno samo za plaćanja putem Western Union-a (način prijenosa bankovnog računa). 

8.5 Plaćanje u MoneyGram-u. FIDULINK prihvaća plaćanja u MoneyGramu s eurima kao valutom prijenosa. Kupac se slaže snositi troškove MoneyGrama. FIDULINK zadržava pravo da ne odbije plaćanje putem MoneyGrama. Dostupno samo za MoneyGram plaćanja (način prijenosa bankovnog računa). 

Osnivanje i upravljanje kompanijom

8.2. Pored godišnjih troškova, klijent mora platiti FIDULINK-u jedan paušalni iznos kako bi omogućio stvaranje kompanije („troškovi osnivanja“). Naknade za osnivanje razlikuju se u zavisnosti od jurisdikcije i uključuju pružanje registrovanog sedišta Kompanije (adresa), pružanje rezidentnog agenta kao i sve dokumente kako bi Kompanija mogla biti u potpunosti operativna od prvog dana rada. registracija, odnosno: potvrda o osnivanju koju izdaje lokalni registar; statusi; rezolucija koja se odnosi na imenovanje direktora i raspodjelu dionica i certifikata o dionicama.

Godišnja naknada je paušalna naknada koja se plaća godišnje prilikom registracije ili obnove Kompanije. Uključuju održavanje Kompanije u odnosu na lokalne zakone nadležnosti, kao i obnavljanje registrovanog sedišta, registrovanog agenta i vladine takse dotične jurisdikcije. Ove naknade se ne vraćaju.

Klijent je odgovoran FIDULINK-u za sve ostale poreze kao što su vladini porezi, carine, porezi i druga plaćanja trećim stranama, kao i naknade i naknade za prenos direktora ili stečajnih akcionara, uključujući isplate i svi manji opravdani troškovi.

Klijent priznaje pravo FIDULINK-a da pregleda godišnje naknade. Svaka promjena u strukturi naknada bit će obaviještena kupcu najmanje mjesec dana prije početka pružanja usluga za period na koji se naknade odnose. Kupac može platiti naknade dužne FIDULINK-u koristeći važeću Visa ili MasterCard kreditnu karticu izrađenu u njegovo ime ili putem bankovnog transfera. Kupci koji FIDULINK-u kao sredstvo plaćanja prenose podatke o kreditnoj kartici (ili sličnom instrumentu) prihvaćaju da FIDULINK fakturira njihovu kreditnu karticu za puni iznos troškova i / ili troškova, poreza, carina zbog FIDULINK u vezi sa uslugom, kao i sa svim ostalim opravdanim isplatama ili sitnim troškovima. Kupac također prihvaća da FIDULINK može snimati i koristiti podatke o kartici u skladu s ovim Općim uvjetima i Politikom privatnosti.

 

POSEBNI UVJETI PLAĆANJA DEBITNOM ILI KREDITNOM KARTICOM

8.3. Ako je plaćanje godišnje naknade dospjelo i kasni unatoč redovnom naplati od strane FIDULINK-a i razumnim naporima da se klijenta obavijesti o takvom kršenju, klijent se slaže da FIDULINK može zadužiti klijentovu (debitnu ili kreditnu) karticu. bilo koji takav neplaćeni iznos, uključujući bilo kakvu kaznu ili novčanu kaznu koja je izrečena za vraćanje kompanije u dobar status registracije.

U ovom slučaju, klijent nadalje prihvaća da će FIDULINK imati 60 dana od datuma terećenja za plaćanje bilo kakvih godišnjih naknada za registraciju koje se odnose na kompaniju klijenta, te da će svaki iznos terećen kao kazna za registraciju također uključivati bilo koji dodatni iznos kazne koji se odnosi na 60-dnevno razdoblje čekanja.

8.4. U TEMELJU DA TREĆA LJITNICU PLAĆA KARTICOM U IME KUPCA, KUPAC JAMČI DA JE KARTONAC SAGLASAN NA PLAĆANJE KAO I KORIŠTENJE KARTICE I OBRADU PODATAKA O KARTICI PREMA OPĆI UVJETI I POLITIKA PRIVATNOSTI. KUPCI SU DUŽNI DOBITI OD NOSILCA DA SE POTPISUJU I USKLAĐUJUJU SE IZJAVOM O NOSITELJU MODEL KOJI SE MOŽE DOBITI U OVOM PROSTORU >>.

 

Uvod u bankarstvo

8.5. Kupac je dužan FIDULINK-u paušalno za pružanje svojih usluga vezanih za uvođenje u bankarstvo i otvaranje bankovnog računa. Ove administrativne takse mogu se izmijeniti u bilo koje vrijeme bez najave. Administrativne naknade izražene su u GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC po izboru kupca na FIDULINK platformama. Kupac će morati platiti administrativne takse prije nego što FIDULINK počne obavljati uslugu i uspostaviti kontakt sa objektom (ima). Klijent može platiti administrativne takse FIDULINK-u koristeći važeću Visa ili MasterCard kreditnu karticu i u njegovo ime, ili putem bankovnog transfera. Kupci koji FIDULINK-u prenose podatke o kreditnoj kartici kao sredstvo plaćanja prihvaćaju da FIDULINK fakturira njihovu kreditnu karticu za puni iznos administrativnih naknada za račun koji su odabrali, uz trošak kurirske usluge, ako se to zatraži.

Korisnički račun Marketplace-FiduLink.com ili App-FiduLink.com 

Kupac prihvaća da FIDULINK kreira namjenski račun prilikom online narudžbe. Kupac prihvaća i osigurava FIDULINK-u da osigurava potpunu sigurnost pristupa svom računu. Kupac oslobađa FIDULINK i SUXYS Ltd svih odgovornosti u slučaju nemara s njegove strane i nepridržavanja bitnih sigurnosnih elemenata njegove lozinke ili pristupne prijave. U slučaju kršenja računa ili lažne upotrebe, kupac prihvaća da FIDULINK blokira pristup ovom računu bez odgađanja i bez davanja razloga kupcu. Kupac se slaže da je jedini odgovoran za sigurnost svog računa i svoje pristupe da jedini ima svoju lozinku i prijavu.

 

Imenovanje direktora

8.6. Klijent daje opunomoćenik FIDULINK-u i potvrđuje da su sve osobe koje će biti imenovane za direktora kompanije prema obrascu za dostavu FIDULINK-u i koje već nisu potpisale izjavu o prihvatanju mandata zaista pristale na svoj mandat direktora na vrijeme registracije kompanije i da je svaka fizička osoba imenovana za direktora navršila 18 godina. Takođe oni potvrđuju da je administrator predmet informirane saglasnosti za njegovo imenovanje i obaveze.

Imenovanje direktora

8.6.1 Kupac ovlašćuje FIDULINK i potvrđuje da su sve osobe koje će biti imenovane za direktora kompanije prema obrascu za dostavu FIDULINK-u i koje još nisu potpisale izjavu o prihvatanju funkcije zaista pristale na svoj ured kao direktor u vrijeme registracije kompanije i da je svaka fizička osoba imenovana za direktora navršila 18 godina. Takođe oni potvrđuju da je direktor predmet informirane saglasnosti za njegovo imenovanje i obaveze.

Imenovanje sekretara

8.6.1 Klijent ovlašćuje FIDULINK i potvrđuje da sve osobe koje će biti imenovane za sekretara kompanije prema obrascu za dostavu FIDULINK-u (Obaveza i obavezna registracija u slučaju imenovanja za direktora) i koje još nisu potpisale izjava o prihvatanju mandata zaista je pristala na njihov mandat sekretara u trenutku registracije kompanije i da je svaka fizička osoba imenovana za direktora navršila 18 godina. Takođe oni potvrđuju da je tajnik predmet informirane saglasnosti za njegovo imenovanje i obaveze.

 

Ostale usluge saradnika

8.7. Kupac se duguje FIDULINK-u za nepovratni paušalni iznos za pružanje njegovih usluga u vezi sa vezom sa nezavisnim dobavljačima usluga ili pomoći s ciljem podnošenja zahtjeva za dobijanje takvih usluga od trećih dobavljača. Ovaj iznos se prikuplja isključivo za pokrivanje troškova FIDULINK-a. Kupac potvrđuje da FIDULINK neće biti strana ni u jednom ugovornom odnosu uspostavljenom između Kupca i trećeg dobavljača usluga. Klijent priznaje da će FIDULINK vjerovatno dobiti premiju za uvod u poslovanje od trećeg dobavljača usluga u slučaju da ga klijent prihvati i klijent se izričito odriče bilo kakvog zahtjeva za retrocesijom takve premije.

 1. Komunikacija i upute

Klijent i FIDULINK mogu jedni drugima slati upute, obavještenja, dokumente ili bilo koju drugu komunikaciju poštom, e-poštom, putem namjenskog FIDULINK internet portala ili faksom, PREDMETOM, koji FIDULINK može poslati izvještaji o troškovima ili naknadama u prilogu e-pošte. Klijent i FIDULINK moraju čuvati sva uputstva, obavještenja, dokumente ili bilo koju drugu komunikaciju kao dokaz. Sve komunikacije namijenjene FIDULINK-u bit će poslane u njegovo sjedište ili na bilo koju drugu adresu koju će FIDULINK u bilo kojem trenutku pismeno obavijestiti Klijenta, a sve komunikacije namijenjene Klijentu poslati će se na njegovu adresu ili na bilo koju drugu adresu osim Klijenta. će u svako doba pismeno obavještavati FIDULINK, uključujući uputstva nakon pismenog postupka koja moraju biti odobrena u pismenoj formi. Budući da FIDULINK u svakom trenutku mora biti u mogućnosti kontaktirati klijenta ako je potrebno, klijent se obvezuje da će odmah obavijestiti FIDULINK ako promijeni adresu, adresu e-pošte ili broj telefona / faksa. U slučaju da Klijent namjerava ukinuti sve usluge FIDULINK-a za određenu kompaniju ili nekoliko kompanija, svako obavještenje o raskidu poslano e-poštom treba poslati na info@fidulink.com .

 1. Obrada podataka i zaštita

10.1. FIDULINK će obrađivati ​​lične podatke koji se, prema definiciji Opšte uredbe o zaštiti podataka (RGPD / GDPR), koja uključuje sve informacije koje se odnose na identifikovanu ili identifikovanu fizičku osobu, koja se naziva i „subjekt podataka“. Fizička osoba koja se može identificirati je osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno pozivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, identifikator veze ili jedan ili više faktora specifičnih za fizionomski, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet ove fizičke osobe.

Obrada podataka znači bilo koju operaciju ili skup operacija izvršenih na ličnim podacima, bilo automatiziranim ili ručnim, poput prikupljanja, snimanja, organizacije, strukturiranja, čuvanja, oporavka, savjetovanje, prilagodba ili izmjena, upotreba, komunikacija prijenosom, širenjem, brisanjem ili uništavanjem takvih podataka, kao i pružanje, uređenje ili kombinacija podataka, njihovo ograničenje ili brisanje.

Primaoci ličnih podataka uključuju kompanije iz grupe FIDULINK koje djeluju kao podizvođač ili pomoćno sredstvo, agenti sa prebivalištem u jurisdikcijama vezanim za usluge, naši dobavljači IT i telekomunikacija, drugi nezavisni dobavljači, uključujući banke kod kojih Klijent ima izričito željeli da budu predstavljeni u javnim registrima kompanija ili pravnim tijelima. Svako od ovih otkrivanja bit će izvršeno u skladu s GDPR-om, a naši odnosi s trećim stranama bit će ugovorni, kojim obje strane podliježu GDPR-u, kao što je dužnost povjerljivosti za svakoga tko obrađuje osobne podatke subjekata podataka.

Kako bi se ispoštovale obaveze prema vašem kupcu ("KYC") i kako bi se osiguralo da se usluge pružaju ispravno, obrađeni podaci uključuju podatke o klijentu, kao što su imena i prezimena, državljanstvo, datum rođenja, prebivalište i adrese prebivališta, brojeve pasoša, rokove važenja pasoša i podatke za kontakt osoba koje mogu identifikovati, kao i prateću dokumentaciju koja potvrđuje ove lične podatke i uputstva kupca za usluge. KYC proces se izvodi pomoću ISDT WORLD aplikacije (www.idst-world.com).

Kupac je dužan da redovno ažurira svoje lične podatke sa FIDULINK-om tokom celog ugovornog odnosa i da podnosi sve prateće dokumente u vezi sa svojom obavezom da ih ažurira u obrascima koje propisuje FIDULINK.

10.2. FIDULINK ili rezidentni agent mogu obrađivati ​​lične podatke kao podizvođač u ime FIDULINK-a, koji, tamo gdje je to primjenjivo, ostaje kontrolor podataka. Dodatne informacije o stranama s kojima dijelimo podatke mogu se dobiti u našoj Politici privatnosti.

10.3. Kupac potvrđuje da više informacija može dobiti kontaktiranjem FIDULINK-a ili slanjem e-pošte na info@fidulink.com . Sva komunikacija odvijat će se na engleskom jeziku. Bilo koji drugi jezik FIDULINK može koristiti po vlastitom nahođenju, samo kao uslugu prema klijentu.

10.4. Korisnik je obaviješten da ima pravo povući pristanak. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja, niti na zakonitost nastavka obrade ako postoji drugi razlog koji opravdava obradu, poput poštivanja zakonskih obaveza.

Klijent garantuje FIDULINK-u da je pribavio punu saglasnost bilo kog subjekta podataka čiji su lični podaci Klijent prenosi FIDULINK-u i da ova saglasnost pokriva obradu ličnih podataka putem FIDULINK-a ili putem njega. ovaj subjekt podataka treće strane iz razloga pružanja usluga ili poštivanja bonitetnih obaveza.

10.5. FIDULINK, njegovi direktori, zaposlenici ili agenti, moraju povjerljivo postupati s podacima. Uprkos svim sigurnosnim mjerama predostrožnosti, neovlaštene treće strane mogu pregledavati podatke, uključujući e-poštu i lične financijske podatke, tijekom prijenosa između Klijenta i FIDULINK-a. U svrhu komunikacije s FIDULINK-om, od Kupca se može tražiti da koristi softver proizveden od trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, softver pretraživača koji podržava protokol zaštite podataka kompatibilan s protokolom koji koristi FIDULINK. .

10.6. Informacije dane u kontekstu ove klauzule predstavljaju djelomični prikaz zaštite podataka. Ovo je detaljnije objašnjeno u našoj Politici privatnosti koja je dostupna na linku predviđenom u tu svrhu.

 1. Pravna nesposobnost

Klijent će snositi rizik od bilo kakvih predrasuda koje proizilaze iz pravne nesposobnosti povezane sa njegovom osobom ili njegovim advokatima ili drugim trećim stranama, osim ako je ta nesposobnost FIDULINK-u pismeno prijavljena.

 1. Odgovornost

12.1. Bez prejudiciranja bilo koje posebne odredbe, bilo koju štetu koja nastane kao rezultat greške ili propusta FIDULINK-a, njegovih direktora, zaposlenih ili agenata mora snositi Klijent, osim ako FIDULINK, njegovi direktori, zaposlenici ili agenti nisu '' počinili bruto nemara ili prevare ili bilo koje druge odgovornosti koja se ne može isključiti prema važećem zakonu. FIDULINK neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak pretrpljen zbog mehaničkog kvara, štrajka, internet napada, terorističkog napada, prirodne katastrofe, kašnjenja pandemije ili bilo kog neuspjeha bilo kojeg člana osoblja, uprave ili bilo kog staratelja u obavljanju svojih dužnosti. 

12.2. Bilo koja šteta prouzrokovana ili nastala, direktno ili indirektno, greškom, neuspjehom, nemarom, postupkom ili propustom bilo koje druge osobe, sistema, institucije ili platne infrastrukture snosi kupac.

12.3. FIDULINK se ne može smatrati odgovornim ako se Dodatne usluge ne mogu implementirati. Odgovornost FIDULINK-a za Dodatne usluge strogo je ograničena na odabir, upute i nadzor njegovih povezanih društava ili bilo koje druge treće strane.

12.4. Svaka šteta ili gubitak nastao korištenjem poštanskih usluga, telegrafa, teleksa, telefaksa, telefona i drugih sredstava veze ili prevoznih sredstava, a posebno gubitak koji proizlazi iz kašnjenja, nesporazuma, pogoršanja, Za zlostavljanje trećih strana ili umnožavanje kopija odgovornost je Kupac, osim ako FIDULINK nije počinio ozbiljan nemar.

12.5. FIDULINK se ne može smatrati odgovornim u slučaju kvara jednog od sredstava komunikacije neophodnih za obavljanje usluga predviđenih Ugovorom, niti za bilo koju poštu ili poziv primljen u okviru usluga predviđenih Ugovorom. FIDULINK ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu upotrebom ili faksiranjem uputa, uključujući slučajeve kada prijenos nije uspio, ako je nepotpun ili izgubljen.

12.6. U konkretnom slučaju otvaranja bankovnog računa, FIDULINK djeluje kao treća strana u odnosu između Banke i Klijenta. Prema tome, FIDULINK ni pod kojim okolnostima ne može biti odgovoran za odnos između Banke i Klijenta. FIDULINK nema moć djelovanja i ne tvrdi da se ponaša kao zaposlenik, predstavnik ili član uprave Banke i / ili da potpisuje u njegovo ime ili preuzima bilo kakvu odgovornost u naziv banke.

 1. Trajanje, ukidanje i obustava usluga

Uglavnom

13.1. Bilo koji ugovor traje naznačeni period, a zatim će se automatski obnavljati za uzastopna razdoblja jednaka dužini početnog trajanja. Za sve ostale aspekte, bilo koji ugovor će se automatski obnoviti pod istim uslovima. FIDULINK ili Klijent mogu raskinuti bilo koji Ugovor na rok naveden u njemu ili na kraju bilo kog produženja ili perioda obnove davanjem najmanje dva meseca pismene obavijesti drugoj strani. Podrazumijeva se da raskid ne dovodi u pitanje bilo koja prava ili obaveze stranke nastale prije raskida ili nastale u vezi sa bilo kojim činom ili propustom počinjenim prije raskida. Zadržano je pravo na trenutni otkaz iz opravdanih razloga.

13.2. U slučaju da Klijent krši važeće zakone ili ove Opšte uslove korišćenja i / ili Opšte, FIDULINK može raskinuti bilo koji Ugovor i usluge sa trenutnim dejstvom, uključujući Ugovor o dodatnim uslugama koje pružaju kompanije povezane sa FIDULINK-om. Ili od strane trećih lica. U tom slučaju, Klijent mora poduzeti sve potrebne mjere da zamijeni bilo koje upražnjeno mjesto u bilo kojoj Kompaniji nakon takvog raskida i izričito je saglasno da FIDULINK ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu nakon takvog trenutnog ukidanja.

Osnivanje i upravljanje kompanijom

13.3. Bilo koji ugovor o radu kompanije važi punih godinu dana. U slučaju da Klijent raskine ugovor ili zatraži od FIDULINK-a da prenese upravljanje Kompanijom na drugog agenta ili pružaoca usluga kompanije ili da likvidira kompaniju, FIDULINK neće prenijeti ili likvidirati Kompaniju dok svi neizmirene isplate, svi troškovi i / ili naknade (uključujući, ali bez ograničenja, državne poreze, carine, poreze i druge isplate trećim stranama, kao i naknade povezane s direktorima ili stečajnim dioničarima i naknada za transfer od 750,00 €) plaćeni su u cijelosti.

Čim je Kompanija osnovana i registrirana u odgovarajućoj nadležnosti, Klijent se obvezuje da će potpisati ugovor o zastupanju. Ako to ne uspije, FIDULINK zadržava pravo da odbije da pošalje klijentu socijalne dokumente koji se odnose na kompaniju sve dok klijent ne potpiše gore navedeni ugovor o mandatu.

Klijent će dobiti puni povrat naknade za osnivanje, umanjenu za kurirske troškove, ako su ispunjena sljedeća tri uvjeta: (i) FIDULINK nije u mogućnosti stvoriti kompaniju za klijenta I (ii) FIDULINK je primio sve potrebne dokumente koje je klijent uredno popunio, uključujući kopiju važećeg ličnog dokumenta klijenta koji je ovjeren u skladu sa posebnim uputama Konvencije o dubinskoj pažnji švicarskih banaka i svim dokumentima zatraženim od Klijent od strane FIDULINK-a, kao što su, posebno računi za komunalne usluge ne stariji od 3 mjeseca, životopis i referentno pismo banke I (iii) zahtjev za povratom podnosi se u roku od 60 dana od dana plaćanje troškova ustava od strane klijenta.

Otvaranje bankovnog računa

13.4. Usluga završava otvaranjem računa od strane Banke, a nakon toga se uspostavljaju svi odnosi između Klijenta i Banke.

Bilo koji kupac može odlučiti da otkaže svoj zahtjev u roku od 3 kalendarska dana od zahtjeva za otvaranje bankovnog računa. Klijent će dobiti puni povrat naknade za instalaciju, umanjenu za kurirske troškove, ako su ispunjena sljedeća tri uvjeta: (i) Banka, uz pomoć FIDULINK-a, nije u mogućnosti otvoriti za Klijentov račun I (ii) FIDULINK ili Banka je primila sve potrebne dokumente koje je Klijent uredno popunio, uključujući kopiju važećeg ličnog dokumenta Klijenta koji je ovjeren u skladu s preciznim uputama Sporazuma koji se odnose na dužna pažnja švicarskih banaka i bilo koji dokument koji od klijenta zatraži FIDULINK, kao što su, između ostalog, izvodi na računima kreditnih kartica, računi za komunalne usluge, ugovor o radu, potvrda o osnivanju ili 'drugi dokaz o ekonomskom porijeklu sredstava. Ovo je jedini slučaj kada se nude povrati novca. Povrat novca neće biti ponuđen iz bilo kojeg razloga ako kupac odluči otkazati svoj zahtjev nakon 3 kalendarska dana.

Modalitet povrata novca

13.5. Povrat novca može se izvršiti samo istim načinom plaćanja koji se koristi za plaćanje FIDULINK-u.

 1. Djeljivost

Ako je bilo koja klauzula sadržana u ovom dokumentu ili može postati, prema bilo kojem pisanom zakonu, ili ako je sud ili upravno tijelo ili bilo koja nadležna jurisdikcija smatra nezakonitom, nevaljanom, zabranjenom ili neprovedivom, tada se takva klauzula ne koristi u mjeri takve nezakonitosti, ništavosti, nevaljanosti, zabrane ili neprimjenjivosti. Ostale će klauzule ostati na snazi.

 1. Zadatak

Za obavljanje svojih usluga, FIDULINK zadržava pravo da angažira podizvođače koji će biti pod njegovom nadležnošću: pravnike, pravnike, računovođe, ovlaštene računovođe, zakonske revizore i druge agente za registraciju mreže FiduLink .com. Prava i obaveze Klijenta proizašle iz Ugovora mogu se prenijeti na treće strane samo uz pisanu saglasnost FIDULINK-a.

 1. Primjenjivo pravo 

Ovaj sporazum uređuje se i uspostavlja u skladu sa britanskim zakonom. Svako neslaganje između strana nastalo u vezi s Ugovorom, uključujući pitanja u vezi s njegovim zaključenjem, valjanošću ili raskidom, podliježe isključivoj nadležnosti Suxys Ltd, odnosno londonskih sudova u Ujedinjenom Kraljevstvu.

 

Prevesti ovu stranicu?

Offlinemolim te sačekaj
Live Support
Online!

Online agent

fidulink

POTREBNI FIDULINK DOKUMENTI

×
KORAK 1
×
KORAK 2
×
KORAK 3
Jezik "